Privacyverklaring

KrachtCirkel SchoonOord - Nuttah Nakota, gevestigd aan Tramstraat 54A 7848 BL Schoonoord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

KrachtCirkel SchoonOord verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hier vind je een overzicht van de persoonsgegevens die KrachtCirkel SchoonOord verwerkt: Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Overige bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die je actief verstrekt.

KrachtCirkel SchoonOord verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van jouw betaling, Verzenden van de nieuwsbrief (max 6x per jaar). Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

KrachtCirkel SchoonOord verwerkt ook persoonsgegevens, zoals ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens voor belastingaangifte.

KrachtCirkel SchoonOord neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

KrachtCirkel SchoonOord gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Mijnwebwinkel. Voor het goed functioneren van de Website www.krachtcirkelschoonoord.nl wordt gebruik gemaakt van cookies mbt functionaliteit en marketingdoeleinden.

KrachtCirkel SchoonOord bewaart je persoonsgegevens 7 jaar, volgens de eis van de belastingdienst.

KrachtCirkel SchoonOord verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KrachtCirkel SchoonOord en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@krachtcirkelschoonoord.nl

KrachtCirkel SchoonOord neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@krachtcirkelschoonoord.nl

KrachtCirkel SchoonOord  04-01-2019

© 2018 - 2024 KrachtCirkel SchoonOord | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel